At ”give slip”

Betyder at vi giver afkald på det vi har brugt tidligere i livet som ”støtte”. Når vi gør det, kommer de ting frem i os, som ikke fik plads tidligere, men som blev kategoriseret som ”ikke anvendelige” eller for ”meget” eller måske farlige, dumme eller noget helt tredje.

Eks. Hvis du forestiller dig et menneske som har brugt krykker fordi det fik at vide at det havde ”svage ben” og derfor måtte bruge krykker. Dette er så blevet en sikkerhed for vedkommende at komme frem i livet via disse remedier. Når så en dag livet stiller denne person en opgave hvor krykkerne ikke længere kan ”komme med” bliver denne person konfronteret med en begrænsning som vedkommende af ”livet” bliver spurgt om, om det vil kigge på og slippe?

Når det er Pluto som sætter denne proces i gang, er det vores sjæl som taler til os. Her er der kun en vej, hvis vi vil det som vi kom for. Hvis personen vælger at takke nej til livets tilbud, vil Den kraft i os mennesker som Pluto repræsenterer (sjælen), bare blive forstærket. Volumen vil så at sige blot blive skruet op, ind til det som sjælen kalder på, bliver hørt.

Hvis personen vælger at gå med processen, og hermed ind i årsagen til hvorfor vedkommende i første omgang begyndte at gå med krykker, går det nemmere og ”volumen” behøver ikke at blive skruet yderligere op.

Ofte er det dog stadig en smertefuld proces, da personen kommer i kontakt med de følelser som var knyttet til den ”oprindelige grund” til krykkerne. Måske var det en overbeskyttende mor som gav barnet den opfattelse at det var bedst ikke at stole på sin egen kraft i sine ben og dermed ”påduttede” barnet denne angst for at komme frem i livet uden ”hjælpemidler”.

De følelser af handicap, begrænsning og herved afsavn, der er forbundet med et sådant ”påført” handicap, må nu igen konfronteres for heri ligger erkendelsen af hvad årsagen var til ”krykkerne”. Når det er erkendt, forstår personen sammenhængen, og herved kan vedkommende begynde at bevæge sig rundt i livet uden ”hjælpemidler” og mærke at vedkommende i sig selv har den kraft der skal til for at bevæge sig ud i livet. Dette giver en frihed som vedkommende måske aldrig har følt, men som nu kan tages ind.

Det kan være skræmmende at forstå at vi faktisk kan være i verden og komme frem uden det tillærte (krykkerne). I eksemplet kan mors stemme måske komme igen og igen i vedkommendes hoved: Pas nu på lille ven, dine egne ben er svage, de kan svigte dig. Du er nødt til at støtte dig til disse krykker som jeg giver dig. På den måde ved ”vi” at der ikke sker dig noget uventet.

Mor kan ikke følge med hvis du bruger dine egne ben og mor har brug for at du ikke løber for hurtigt, for hvad skal der blive af hende, hvis ikke du er her til at holde hende med selskab.

Fordi vi har tilladt os at finde det frem i os selv, som vi hele tiden har båret med os, men som har været gemt væk til fordel for noget andet(krykkerne), kan vi nu bevæge os videre i livet, som vores sjæl havde tænkt sig og vi kan indtage det vi kom for at opleve og erfarer.

Plutos virkning er så dybdegående at de områder som bliver berørt, ikke er de samme efter denne kontakt.

Derfor er denne planet meget interessant og vigtig i det arbejde som består i at hjælpe mennesker videre i livet, når noget ikke længere fungerer og vi er kørt fast.

Del på Facebook

Andre indlæg