Systemisk familie­opstilling

Hvad betyder det at ”stille noget op”?

Systemisk familieopstilling er et terapeutisk værktøj, hvor vi sammen ”stiller en problemstilling op”. Vi flytter så at sige de elementer som er i din problematik, ud i f.eks små figurer og ser på “det billede” sammen. Lad os sige at det tema du gerne vil kigge på, er forholdet til autoriteter.

Når det er figurerne vi bruger, vil jeg her så bede dig om at vælge en figur for dig selv og en figur for den af dine forældre som bedst spejler autoriteter. Når det er gjort, beder jeg dig om at stille de to figurer op på pladen vi arbejder på, som du umiddelbart oplever de skal stå. Nu er det min opgave at guide dig så nænsomt og kærligt ind i processen, og hvor vi sammen går på opdagelse i det opstillingen ”udtrykker”. Under vejs flytter vi på figurerne og føjer måske flere til. Det kunne være den anden forældre samt evt. søskende eller andre personer som har haft betydning for det tema som her i eks. er autoriteter. Jeg hjælper dig med at mærke og sanse, hvad der sker i dig mens vi sammen kigger på opstillingen.

Det er ret overraskende hvad så enkle en opstilling kan sætte i gang og hvor meget Aha oplevelse, der faktisk kan være her.

Hvad er et ”familiesystem?”

Det som udgør vores familiesystem, er vores forældre, søskende, tanter og onkler på begge forældres side, vores bedsteforældre og vores oldeforældre og vores tipoldeforældre osv, på både fars og mors side. Personer som på en eller anden måde har haft en meget signifikant betydning for enten os selv eller nogen i vores slægt, kommer også til at høre til begrebet ”familiesystemet”.

Hvad kan familieopstilling og hvorfor bruge det?

En af de anskuelser hvor systemisk familieopstilling adskiller sig fra ”gængs” psykoterapi, er at vi som mennesker ikke er isolerede ”øer” men en del af et system, Familiesystemet. Derfor anskuer man i familieopstillingsmetoden heller ikke de problemer klienten eller fokuspersonen har, som udelukkende tilhørende klienten selv. Vores ”system” som vi er en del af, skal med i behandlingen da det ikke sjældent viser sig at årsagen til problemet, kommer fra systemet og ikke tilhøre klienten selv. Klienten bliver blot bære af problematikken/problemet. Det vi prøver på her , er ikke at fraskrive os ansvaret for vores eget liv, men at identificerer hvor den problemstilling vi oplever, har sin rod. Herved får vi nemlig muligheden for at give det tilbage som ikke er vores og beholde det som tilhøre os.

Ved at stille de elementer op som er vigtige i den livssituation du befinder dig i, vil du begynde at få øje på og mærke hvordan det er at være dig lige der. Det er overraskende hvor mange følelser der gemmer sig i disse processer.

Systemisk familieopstilling terapi

Det unikke ved opstillingsmetoden.

Det som er unikt ved opstillingsmetoden er, at vi på en let og ubesværet måde, henter information fra kroppen. I den har vi alt det lagret som hovedet ikke kan få fat på længere. Ved at ”stille problemstillingen op uden for os selv” får vi en mulighed for at være tilskuere til vores egen ”film”. Opstillingen påvirker os faktisk på samme måde, som når vi ser en film på tv eller i biografen. Vi bliver følelsesmæssigt, påvirket af det visuelle udtryk som vi ser foran os. Følelserne sidder jo i kroppen og de kommer helt uden vi tænker over det.

Så når vi arbejder på denne måde, kommer vi automatisk i kontakt med følelser som var knyttet til bestemte livssituationer. Det at få denne kontakt til de egentlige følelser som hører til temaet du arbejder med, har en meget forløsende virkning og er en stor del af den terapeutiske healing som vi ønsker. Det giver nemlig frihed til at gå videre i livet, uden den tyngde som alt for mange af os har båret på.

Hvordan vil det praktisk foregå, når du kommer som kunde?

Inden selve opstillingsarbejdet går i gang, har vi en samtale om hvad der rører sig i dig. Hvorfor du er kommet? Har du uhensigtsmæssige mønstre du ikke kan slippe? Er du ”fanget” i en rolle i din familie? Samtidig har vi fokus på, hvor du gerne vil være når ”problemet” er løst? Hvad skal det arbejde vi laver sammen gøre for dig?

Dette er vigtigt fordi du på den måde bevidstgør, at dit liv kan være på en anden måde. Så hvis der skulle ske et mirakel, hvordan ville dit liv så se ud? Hvad ville det betyde for dig?

Inden selve opstillingsarbejdet går i gang, har vi en samtale om hvad der rører sig i dig. Hvorfor du er kommet? Har du uhensigtsmæssige mønstre du ikke kan slippe?

Systemisk familieopstilling jens mørk